Vráťme .SK doménu ľuďom

Pomôžte nám prinútiť kompetentných k transparentnej a verejnej diskusii o znení novej zmluvy, alebo dodatku k starej zmluve medzi štátom, dodávateľom a komunitou. Chceme, aby bola nová zmluva koncipovaná tak, aby v prvom rade zohľadňovala záujmy občanov Slovenska a nie jedného súkromného subjektu.

Podporilo už 10 123 ľudí
50.615%
Potrebujeme aj váš podpis!

Prečo to robíme?

Národná doména a jej správa boli v minulosti netransparentne odobraté slovenskej internetovej komunite a sprivatizované súkromným subjektom. Práve to malo za následok dlhé roky stagnácie. Cenou, pravidlami, technickým riešením a hlavne podporou komunity zaostávala za štandardom v porovnaní s okolitými krajinami.

Sme presvedčení, že spoločne dokážeme vytvoriť verejný tlak na kompetentných ľudí a vrátiť .SK doménu naspäť komunite a ľudom. Doteraz prišlo vďaka našim aktivitám v poslednom období k výrazným zlepšeniam a to nám dodáva vieru v to, že sa veci dajú zmeniť. Vybojovali sme si nové pravidlá a lepšie ceny. Podstata sa však nezmení, ak ostane nastavenie a správa .SK domény v rukách jedného jediného subjektu.

Dokážme spolu, že na Slovensku môže zvíťaziť spravodlivosť a nie korupcia. Sme presvedčení, že .SK doména môže byť ešte lacnejšia a podnikanie na internete jednoduchšie. Veríme, že sa nám otvoria široké možnosti financovania IT vzdelania a internetu v školách. Že ročne príde na podporu IT komunity a internetového podnikania niekoľko miliónov EUR, čo podporí rast a inovácie. Výsledkom bude zníženie monopolného postavenia, lepšie pravidlá, lepšie technické riešenie a viac financií pre IT na Slovensku.

Naše požiadavky

  1. Pripraviť plán na presunutie správy .SK domény na novú nezávislú a neziskovú organizáciu.
  2. Zabezpečiť, aby sa správa .sk domény dostala mimo kontrolu jediného súkromného subjektu, a aby sa dostala pod väčšiu kontrolu štátu a komunity.

Náš cieľ

  • Dosiahnuť vyrovnané zastúpenie všetkých relevantných strán v komisii (štát, komunita, registrátori, dodávateľ)
  • Chceme, aby boli rozhodnutia komisie záväzné a dodávateľ nemohol vetovať rozhodnutia komisie
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať aj o cenách domén
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať o použití časti zisku z domén v prospech občanov a internetovej komunity
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať aj o novom dodávateľovi služieb .sk domény
  • Požadujeme, aby sa správa .sk domény redelegovala v databáze ICANN/IANA z dodávateľa na úrad alebo novú organizáciu, v ktorej bude komisia rozhodovať

Podporte nás

Zber podpisov bol ukončený.
Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

Aj keď sa nám nepodarilo presadiť úplne všetky požiadavky, určite mala naša iniciatíva význam. Vďaka Vám sme toho dosiahli veľa!

Vyvolali sme verejnú diskusiu o tom, ako by naša národná doména mala byť spravovaná. Tlakom na kompetentné orgány sme pre Slovensko vybojovali od súkromného správcu viaceré zlepšenia a ústupky.

Boj za lepšiu doménu .SK však týmto nekončí. Pokračuje každodennou prácou v rámci Komisie pre správu národnej domény. Sledujte aj naďalej sekciu Médiá a našu stránku ZPW s aktuálnymi informáciami.

Dajte o výzve vedieť ďalej