Vráťme .SK doménu ľuďom

Pomôžte nám prinútiť kompetentných k transparentnej a verejnej diskusii o znení novej zmluvy, alebo dodatku k starej zmluve medzi štátom, dodávateľom a komunitou. Chceme, aby bola nová zmluva koncipovaná tak, aby v prvom rade zohľadňovala záujmy občanov Slovenska a nie jedného súkromného subjektu.

Podporilo už 10 122 ľudí
50.61%
Potrebujeme aj váš podpis!

Prečo to robíme?

Národná doména a jej správa boli v minulosti netransparentne odobraté slovenskej internetovej komunite a sprivatizované súkromným subjektom. Práve to malo za následok dlhé roky stagnácie. Cenou, pravidlami, technickým riešením a hlavne podporou komunity zaostávala za štandardom v porovnaní s okolitými krajinami.

Sme presvedčení, že spoločne dokážeme vytvoriť verejný tlak na kompetentných ľudí a vrátiť .SK doménu naspäť komunite a ľudom. Doteraz prišlo vďaka našim aktivitám v poslednom období k výrazným zlepšeniam a to nám dodáva vieru v to, že sa veci dajú zmeniť. Vybojovali sme si nové pravidlá a lepšie ceny. Podstata sa však nezmení, ak ostane nastavenie a správa .SK domény v rukách jedného jediného subjektu.

Dokážme spolu, že na Slovensku môže zvíťaziť spravodlivosť a nie korupcia. Sme presvedčení, že .SK doména môže byť ešte lacnejšia a podnikanie na internete jednoduchšie. Veríme, že sa nám otvoria široké možnosti financovania IT vzdelania a internetu v školách. Že ročne príde na podporu IT komunity a internetového podnikania niekoľko miliónov EUR, čo podporí rast a inovácie. Výsledkom bude zníženie monopolného postavenia, lepšie pravidlá, lepšie technické riešenie a viac financií pre IT na Slovensku.

Naše požiadavky

  1. Pripraviť plán na presunutie správy .SK domény na novú nezávislú a neziskovú organizáciu.
  2. Zabezpečiť, aby sa správa .sk domény dostala mimo kontrolu jediného súkromného subjektu, a aby sa dostala pod väčšiu kontrolu štátu a komunity.

Náš cieľ

  • Dosiahnuť vyrovnané zastúpenie všetkých relevantných strán v komisii (štát, komunita, registrátori, dodávateľ)
  • Chceme, aby boli rozhodnutia komisie záväzné a dodávateľ nemohol vetovať rozhodnutia komisie
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať aj o cenách domén
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať o použití časti zisku z domén v prospech občanov a internetovej komunity
  • Požadujeme, aby komisia mohla rozhodovať aj o novom dodávateľovi služieb .sk domény
  • Požadujeme, aby sa správa .sk domény redelegovala v databáze ICANN/IANA z dodávateľa na úrad alebo novú organizáciu, v ktorej bude komisia rozhodovať

Podporte nás

Vaše údaje budú použíté výhradne pre potreby tejto petície a po jej skončení budú z databázy odstránené.

    Dajte o výzve vedieť ďalej